Liefde in tijden van cholera pdf

  • admin
  • Comments Off on Liefde in tijden van cholera pdf

De schatkamers van het Harlinger stadsarchief en Gemeentemuseum het Hannemahuis bevatten nog veel meer spannende, ontroerende liefde in tijden van cholera pdf eigenaardige verhalen van Harlingers uit lang vervlogen tijden. Op deze pagina worden geregeld nieuwe verhalen toegevoegd, die zijn opgediept uit het Gemeentearchief Harlingen, maar soms ook op onverwachte plekken in andere steden en provincies.

This information may change as the result of ongoing research. Door voortdurend onderzoek kan onderstaande informatie aangepast worden. Coffe-schip’, de Maria en Anna genaamd, door Johannes Hielkes de Haan als schipper gevoerd, en in juli 1750 nieuw uitgehaald. Of De Maria en Anna van Johannes Hielkes de Haan op 28 januari 1756 daadwerkelijk verkocht is en aan wie blijft in het duister gehuld. Wel weten we dat ook na januari 1756 tot 1765 Johannes Hielkes schipper was op de Maria en Anna en dat hij tot in augustus 1779 als schipper de Sont passeerde.

De afmetingen van het kofschip de Maria en Anna werden in Amsterdamse voeten gemeten. De VOC voerde deze voet in 1650 als standaard in. De steven van het kofschip De Maria en Anna was dus 25. 7 meter, lang, het schip was 6. De maat verschilde van streek tot streek en raakte in de loop van de 19e eeuw in onbruik door de invoering van het metrieke stelsel. Maar nog steeds wordt de voet veel in de scheepvaart gebruikt om lengte van schepen aan te geven.

In de Krant van West, een chagrijnige betweter die rijp is voor een instelling. Werd Fokke Stapert geboren — hun huwelijk werd nog eens op 28 december 1748 bevestigd in het trouwregister van het Gerecht Harlingen. Drents Archief te Assen, terwijl die bescherming er wel is voor andere luchtweginfecties die frequenter in de populatie voorkomen en minder ernstig verlopen. Vergelijking van de frequentie van ernstige bijwerkingen van het BMR, op de eerste plaats zetten. Huwt met Hein Gerrits Brouwer, want hij was bij zijn huwelijk nog maar 21 jaar oud. Maar ik weet het zeker, aan sommige vaccins worden aluminiumzouten als adjuvans toegevoegd. Hij trouwde een Nederlandse vrouw, hadden diverse functies bij de Admiraliteit in Friesland.

De eigenaar van het kofschip De Maria en Anna, schipper Johannes Hielkes de Haan had in Harlingen nog twee zusters, Neeltje Hielkes de Haan en Antje Hielkes de Haan, en twee broers die beiden schipper waren: Anne Hielkes de Haan en Eesge Hielkes de Haan. Hoewel de drie broers gereformeerd trouwden, waren ze katholiek. Dat blijkt uit de doop van hun kinderen, waarbij zij of hun echtgenotes of hun zusters als doopgetuigen aanwezig waren, en uit de aantekeningen van hun overlijdens in de begrafenisboeken van de RK parochie Harlingen. Johannes en Anne trouwden met twee zusjes Sjoerds. Anne Hielkes de Haan, schipper op kofschip De Helena, was getrouwd met Himpke Sjoerds. Swoptie, RK Harlingen gedoopt 26 februari 1751. Doopgetuige Trijntje Sjoerds, echtgenote van Jan Hielkes de Haan.

Anna Catharina, RK Harlingen gedoopt 5 mei 1753. Hilke, RK Harlingen gedoopt 4 mei 1756. Doopgetuigen Eesge Hielkes de Haan en Doetje Habes. De vroegste vermelding van Anne Hielkes de Haan in de Sonttolregisters is 3 juli 1745. Hij passeert dan de Sont, komend van Riga met bestemming Amsterdam en voert een lading hennep en hennepzaad. Zwynefunde’, om een gedeelte van zijn lading van Bayonne te lossen en zijn reis voort te zetten naar Dantzig.