Nen iso 9001 pdf

  • admin
  • Comments Off on Nen iso 9001 pdf

De ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem nen iso 9001 pdf een organisatie. De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.

De meeste hiervan zijn productgericht, maar enkele normen slaan op generieke managementsystemen. De ISO 9001-norm is een van de documenten van de ISO 9000-“familie” van ISO. Het is niet de bedoeling van deze norm om uniformiteit van kwaliteitssystemen af te dwingen. De AQAP is een Amerikaanse norm voor kwaliteitsborging die zijn oorsprong vindt in de militaire industrie.

Door het succes van de NAVO kwam geleidelijk vanuit de wetenschappelijke industrie de vraag naar gelijksoortige normen. In 2015 is standaard ISO 9001:2015 geïntroduceerd die standaard 9001:2008 verving. In Nederland heet de norm officieel NEN-EN-ISO 9001:2015. Deze versie is de opvolger van de ISO 9001-norm uit 2008. Beide normen kunnen bij certificatie nog tot medio september 2018 naast elkaar worden gebruikt. De structuur van ISO9001:2015 volgens Annex SL is als volgt, waarbij hetgeen specifiek is voor ISO 9001 rood is gemaakt. ISO 9001:2008 bestaat uit negen hoofdstukken.

Er waren verder geen grote verschillen met de vorige versie. Certificatie houdt in dat een externe, onafhankelijke partij vaststelt of het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie aan alle normeisen voldoet. Het doel van de fase twee audit is om de implementatie en de effectiviteit van het managementsysteem te beoordelen. 24 maanden na publicatie van ISO 9001:2008 zijn certificaten tegen ISO 9001:2000 niet meer geldig. ISO 9001 legt de nadruk op klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en continue verbetering. Annex SL – High Level Structure HLS.

Om verantwoordelijkheid te nemen voor de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 27 feb 2018 om 11:55. Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. This article may require cleanup to meet Wikipedia’s quality standards. No cleanup reason has been specified.

Quality management and quality assurance – the ISO 9000 family of standards. Membership is open to any national body, in much the same way as membership in either of the two parent organizations. Other organizations participate as Liaison Members, some internal to ISO and IEC and some external. This page was last edited on 23 December 2016, at 19:18. Dit artikel levert een overzicht van verschillende NEN-normen. Elke norm heeft een aanduiding bestaande uit een afkorting en een volgnummer. NEN 2294 Indeling toetsenbord vóór schrijfmachines en gegevensverwerkingapparatuur.

NEN 2654-1 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties. NEN 2654-2 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties. NEN 3126 Indelen en typen van documenten. Laatste versie uit 1986, ondertussen achterhaald.

Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen. NEN 5128 Energieprestatie van woonfuncties en woongebouwen. NEN 6071 Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen. NEN 6072 Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen. NEN 6073 Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen. NEN 6710 Technische grondslagen voor bouwconstructies. NEN 6720 Technische grondslagen voor bouwconstructies.

NEN 6760 Technische grondslagen voor bouwconstructies. NEN 6770 Technische grondslagen voor bouwconstructies. NEN 6790 Technische grondslagen voor bouwconstructies. NEN 7504 Medische informatica – Berichtenverkeer – Zorginformatiesystemen – Toepassing van de HL7-berichtenstructuur in zorginstellingen in Nederland – Eisen en toelichting van HL7-versie 2. 4, bijgewerkt tot en met versie 2. NEN 8088-1 Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen.